• Cultuurverschillen overbruggen om succesvol te zijn

    Wij denken vanuit de behoeften van een Nederlandse opdrachtgever en slaan een brug naar Duitse kandidaten FAQ

Eigen personeel in plaats van een Duitse agent?

Natuurlijk gaat een inverstering in eigen personeel niet direct gepaard met meer omzet. Het vereist commitment en een geloof in de eigen business planning. In Duitsland ben je als onderneming wel meteen een stuk serieuzer bij de klant en wordt je met Duits personeel eerder in vertrouwen genomen. Andersom lopen de kosten van een agent wel synchroon met de omzetontwikkeling, maar is er geen directe management aansturing mogelijk en zorgt de strenge Duitse agentenwetgeving vaak voor een kostbaar einde van deze vertegenwoordigersrelatie.